Avrupa Lastik Continental

Hizmet Politikamız

Hizmetlerimizin  kalitesini belirleyen en önemli faktör müşterilerimizin memnuniyeti ve sürekliliğidir.

Bunu belirleyen faktörler ise ;

** Doğru uygulanan metod ve yöntemler,
** Hizmet veren kadrolarımızın niteliği ve yeterliliği,
** Müşteri ile doğru iletişim,
** Hizmet zamanlaması,
** Fiyattır.

Bu doğrultuda;

Oluşturduğumuz hizmet verdiğimiz Lastik sektöründe süreç boyunca müşterinin memnuniyetini sağlayacak yönde ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgi beceri ve davranışları kazandırmak ve geliştirmek,

Müşterimize ilk görüşmeden başlayarak, iş takip ve teslim süreci boyunca bilgi ve iletişim alt yapısını sağlamak,

Hizmetimizin tam karşılığı olabilecek fiyatlandırma politikası izlemek,

Müşterilerimizden gelen görüş, bilgi ve istekler doğrultusunda hareket ederek  kurumsal kimliğimizi geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak.

Hizmet politikamızdır.

Lastik sektöründe kaliteli hizmet prensibimizi koruyarak liderliğimizi sürdürmek;

Hizmet verdiğimiz sektörde güveni ve saygınlığı temsil eden inanışımızı ve çizgimizi sürdürmek
Tüm müşteri portföyümüz için güvenli yaşam hizmeti vermek

Değerlerimiz

Dürüstlük
İnsana ve çevreye saygı
Müşteri mutluluğu
Güvenirlik
Samimiyet